تعرفه ها

1. تمامی آگهی های ویژه با عنوان در گوگل نمایان می شوند
2. اگهی های ویژه هر روز به صورت خودکار بروز رسانی می شوند
3. تمامی آگهی های ویژه در گروه های مربوطه،در تمامی صفحات نمایش داده می شوند
4. درصد نماش آگهی های ویژه با با لا رفتن تعداد ستاره ها ،در صفحه اصلی بیشتر می شود
5. آگهی های ویژه دارای کلمات کلیدی اختصاصی هستند که با آنها در گوگل نمایان می شوند
6. اعتماد بیشتر بازدیدکنندگان به آگهی های ویژه (چراکه صاحب آگهی با اطمینان به خدمات خود حاضر به پرداخت هزینه آگهی خود گردیده
نوع آگهییک ماهسه ماهشش ماهیک ساله نمایش در صفحه اول
عادی رایگان رایگان رایگان رایگان 0%
ویژه بدون ستاره 15هزار تومان 40 هزار تومان 70 هزار تومان 125 هزار تومان 3%
ویژه 1 ستاره 40 هزار تومان 110 هزار تومان 190 هزار تومان 335 هزار تومان 14%
ویژه 2 ستاره 55 هزار تومان 145 هزار تومان 265 هزار تومان 460 هزار تومان 28%
ویژه 3 ستاره 70 هزار تومان 190 هزار تومان 335 هزار تومان 590 هزار تومان 43%
ویژه 4 ستاره 85 هزار تومان 230 هزار تومان 385 هزار تومان 715 هزار تومان 57%
ویژه 5 ستاره 100 هزار تومان 270 هزار تومان 480 هزار تومان 840 هزار تومان 71%
ویژه 6 ستاره 115 هزار تومان 310 هزار تومان 550 هزار تومان 965 هزار تومان 87%
ویژه 7 ستاره 135 هزار تومان 360 هزار تومان 645 هزار تومان 1 میلیون و 134 هزار تومان 100%
هزینه های درج بنر با در نظر گرفتن تخفیف هاسایز بنر Pixمحل نمایشسه ماهشش ماهیک سالهاشانتیون
130*100 تمام صفحات 390 هزار تومان 695 هزار تومان 1 میلیون و 215 هزار تومان دو ستاره
130*150 تمام صفحات 525 هزار تومان 935 هزار تومان 1 میلیون و 635 هزار تومان دو ستاره
130*200 تمام صفحات 715 هزار تومان 1 میلیون و 270 هزار تومان 2 میلیون و 225 هزار تومان دو ستاره


تعرفه ارسال اس ام اسکدتعدادقیمت واحدقیمت کلی
A 1 تا 1000 170 ریال 17 هزار تومان
B 1001 تا2000 165 ریال 33 هزار تومان
C 2001 تا 3000 160 ریال 48 هزار تومان
D 3001 تا 4000 155 ریال 62 هزار تومان
E 4001 تا 5000 150 ریال 75 هزار تومان
F 5001 تا 10000 135 ریال 135 هزار تومان


تعرفه ارسال برای بالای ده هزار عدد 100 ریال میباشد . در صورت تمایل مشتری برای استفاده از ارسال اس ام اس هدفمند مشاغل به میزان 10 ریال به تعرفه قیمت ها اضافه میگردد.

اشتراک سالیانه ارسال اس ام اسکدنوع اشتراکقیمت سالیانهتخفیف نسبت به تعرفهتخفیف 10 ریال اس ام اس هدفمند
A طلایی 100 هزار تومان 20 ریال دارد

1- پردخت به صورت کارت به کارت


بانکشماره کارتنام صاحب حساب
ملی 6037-9918-4339-1719 محسن دهسنگی
ملت 6104-3379-8231-2439 محسن دهسنگی

1-پرداخت به صورت واریز مستقیم


بانکشماره حسابنام صاحب حساب
ملی 0109606778000 محسن دهسنگی
ملت 4849863456 محسن دهسنگی